Wydanie duplikatu dokumentu

Opłata za wydanie duplikatu dokumentu wynosi:

- legitymacja szkolna: 9,00 PLN
- świadectwo szkolne: 26,00 PLN

Numer rachunku bankowego:
56 1160 2202 0000 0005 0881 4654 (Bank Millennium S.A.)