Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, że biblioteka szkolna ZSO 4 otrzymała dotację
W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020
Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel główny:
Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
Zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Zaproszenie!
Mamy nadzieję, że przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz dzięki systematycznej współpracy
z nauczycielami, uczniami i rodzicami przeprowadzimy wiele działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Tutaj też będziemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu.
W ramach projektu podjęliśmy już pierwsze działania:
W trakcie nauczania zdalnego została naszym czytelnikom zaproponowana akcja „CZYTAMY – POLECAMY”. Plebiscyt na ciekawą książkę, dedykowany uczniom, nauczycielom, rodzicom ma na celu uzyskanie opinii czytelników, która ułatwi nam przygotowanie listy tytułów polecanych książek. Na tej podstawie przygotujemy zamówienia do zakupu aby uzupełnić nasze zbiory o lektury i nowości wydawnicze, z których wszyscy, a mamy taką nadzieję, będą chętnie korzystać.
Dziękujemy za udział w plebiscycie, poniżej podsumowanie i wyniki.
CZYTANIE !
„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.” Jarosław Iwaszkiewicz „Kto czyta książki, żyje podwójnie.” Umberto Eco
 Wszyscy wiemy, że czytanie ćwiczy i usprawnia nasz mózg. Poprawia umiejętności językowe, rozwija kreatywność i inteligencję. Pomaga lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Dostarcza cennych inspiracji i dobrych wzorców. Uczy, jak pokonywać trudności i właściwie interpretować emocje. Czytanie poszerza wiedzę, kształtuje poglądy. Jest bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu.
Szanowni Rodzice!
Załączamy krótką prezentację, która w klarowny sposób przedstawia korzyści płynące z czytania oraz sprawdzone sposoby zachęcania dzieci do czytania.
Każdy z nas zastanawia się czasem, co może zrobić jeszcze lepiej, by zapewnić dziecku dobrą przyszłość, a obecnie – by we względnym spokoju przetrwać ten trudny czas. Odpowiedź jest prosta: czytać dzieciom książki. A gdy są starsze, to czytać je razem z nimi.
Czytanie daje nam wymierne korzyści na każdym etapie dojrzewania. Początkowo wzmacnia więź z rodzicami i poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie rozwijając umysł i wyobraźnię. Później uczy koncentracji, odcinania się od bodźców, powiadomień i szumu informacyjnego. Gdy dziecko jest starsze, wiedza i emocje wyniesione z książek wzmacniają pewność siebie, umożliwiają tak ważne u nastolatków mówienie „nie”. Wreszcie, w skali całego życia, czytanie daje szczęście. Badania udowadniają bowiem, że ludzie czytający dla przyjemności są bardziej zadowoleni z życia, lepiej wykształceni, kreatywni, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają.
Jednocześnie dane są nieubłagane. Wynika z nich, że jeżeli dziecko nie wyniesie nawyku czytania z domu, to z reguły nie czyta dla przyjemności jako dorosły. Szkoła, biblioteka i rówieśnicy mogą pomagać rozwijać te zainteresowania, ale tworzy je z reguły rodzina. Jeżeli według badań ponad połowa dorosłych w ogóle nie czyta książek, to ponad połowa dzieci będzie na starcie pozbawiona szansy na skorzystanie z powyższych atutów.
Wspólne czytanie jest też naturalnym sposobem komunikacji i budowania rodzinnych więzi. To czas, w którym dziecko jest blisko rodzica, czuje się bezpieczne, ważne i naprawdę Państwa słucha. Świat, który znamy, nasze zasady i poglądy, powstały m.in. w naszych domach, gdy rodzice lub dziadkowie czytali dzieciom bajki i legendy lub opowiadali historie. Wystarczy czytać kilkadziesiąt minut dziennie, by zbudować w dziecku nawyk, dać proste narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie lepiej się rozwijać w samodzielnym życiu. Serdecznie zapraszamy do przejrzenia prezentacji.

Z wyrazami szacunku
Państwa szkolna biblioteka

Odsłony: 102